books
Lietuviškai

Home

Bio
Books
Papers
Conferences
Sound Publications
Music
Miscellanea


For students
monographs
Ambrazevičius, Rytis (2017). Muzikinio aukščio ir laiko psichologija [Psychology of musical pitch and time]. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Ambrazevičius, Rytis, 
Robertas Budrys, and Irena Višnevska (2015). Scales in Lithuanian traditional music: Acoustics, cognition, and contexts. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, Green Prints.

Ambrazevičius, Rytis, and Asta Leskauskaitė (2014). Priebalsių akustinės ypatybės: Palatalizacija ir balsingumas [Acoustic properties of consonants: Palatalization and voicing]. Kaunas: Technologija.

Ambrazevičius, Rytis (2008). Psichologiniai muzikinės darnos aspektai. Jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime [Psychological aspects of musical scale. Their manifestation in Lithuanian traditional singing]. Kaunas: Technologija.

Ambrazevičius, Rytis (1997). Etninės muzikos notacija ir transkripcija [Notation and transcription of ethnic music]. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija.
handbooks, etc.
Ambrazevičius, Rytis (2011). Kalbos akustika glaustai [Speech acoustics in brief; methodical publication]. Kaunas: Technologija.

Ambrazevičius, Rytis (2008). Balso akustika [Voice acoustics; multimedia publication]. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Ambrazevičius, Rytis (1990). Tautosakos šifravimas ir rinkinių tvarkymas. Metodiniai patarimai [Transcription of folklore and ordering of collections. Methodical recommendations]. Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija.

Ambrazevičius, Rytis (1987). Tautosakos ekspedicijų rinkinių tvarkymas. Metodiniai patarimai [Ordering of collections of folklore expeditions. Methodical recommendations]. Vilnius: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija.
summary of the dissertation
Ambrazevičius, Rytis (2005). Psychoacoustic and cognitive aspects of musical scales and their manifestation in Lithuanian traditional singing. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija.
miscellaneous
Ambrazevičius, Rytis, ed. (2016). Oi tu žirge žirge. Pasidainavimo vakaro dainos. Skamba skamba kankliai [Oh horse, my horse. Songs of singing-together party. Skamba skamba kankliai]. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras. [songbook of folklore festival "Skamba skamba kankliai"]

Ambrazevičius, Rytis, ed. (2015). Pasidainavimo vakaro dainos. Skamba skamba kankliai [Songs of singing-together party. Skamba skamba kankliai]. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras. [songbook of folklore festival "Skamba skamba kankliai"]

Ambrazevičius, Rytis, ed. (2014). Padainiūsu dainiuškeli. Pasidainavimo vakaro dainos. Skamba skamba kankliai [I will sing a song. Songs of singing-together party. Skamba skamba kankliai]. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras. [songbook of folklore festival "Skamba skamba kankliai"]

Ambrazevičius, Rytis, ed. (2010). Lietuvos broliai į vainą jojo. Pasidainavimo vakaro dainos. Skamba skamba kankliai [Lithuanian brothers were riding to war. Songs of singing-together party. Skamba skamba kankliai]. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras. [songbook of folklore festival "Skamba skamba kankliai"]

Ambrazevičius, Rytised. (2008). Skambiausios festivalio dainos [The most resonant songs of the festival]. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras. [songbook of folklore festival "Skamba skamba kankliai"]

Ambrazevičius, Rytised. (1996). BALTICA'96. International folklore festival. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras.

Ambrazevičius, Rytis, ed. (1994). Lithuanian roots. An overview of Lithuanian traditional culture. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, Vilspa.
Internet version

Ambrazevičius, Rytised. (1989,.. 1994). Skamba skamba kankliai. Vilnius. [songbooks of folklore festival "Skamba skamba kankliai"]

Ambrazevičius, Rytis, and Jūratė Šemetaitė, eds. (1990). Motulei [To mummy]. Vilnius. [songbook]