curriculum vitae
English

Pradžia

CV
Knygos
Straipsniai
Pranešimai
Garso publikacijos
Muzikavimai
Kita


Studentams

Absurdynas
1961 Gimiau Rokiškyje, esu aukštaitis:)
studijos
1968–1979 Mokiausi Vilniaus 22, 7 vidurinėse mokyklose (baigiau aukso medaliu), B.Dvariono muzikos mokykloje. Respublikinių moksleivių fizikų olimpiadų laureatas
1979–1984 Mokiausi Vilniaus universiteto fizikos fakultete. Baigiau cum laude
2001–2005 Lietuvos muzikos ir teatro akademija; etnomuzikologijos katedra; muzikologijos doktorantas. Daktaro disertacija apginta 2005 m. (žr. santrauką)
darbas
1984–1992 Lietuvos Mokslų akademijos Fizikos institutas; Lazerinės optoelektronikos skyrius; j. m. b.
1991–1994 Vilniaus konservatorija; dėstytojas
1991–2000 Lietuvos Liaudies kultūros centras; Folkloro skyrius; vyr. specialistas
1994–2005 Lietuvos Muzikos akademija; Muzikologijos instituto etnomuzikologijos skyrius; j. m. d.
1994– Lietuvos Muzikos akademija (dabar Lietuvos Muzikos ir teatro akademija); Etnomuzikologijos katedra; lektorius; nuo 2006 m. – docentas; nuo 2013 m. - profesorius
2004– B.Jonušo muzikos mokykla; mokytojas
2005– Kauno technologijos universitetas; Humanitarinių mokslų fakultetas; Garso ir vaizdo menų technologijų katedra (dabar Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, mokslo grupė "Skaitmeninė kultūra, komunikacija ir medijos"); lektorius; nuo 2008 m. - docentas; nuo 2010 m. - profesorius
moksliniai interesai
Etnomuzikologija, muzikos ir kalbos akustika, muzikos psichologija:

Muzikos (pirmiausiai tradicinio vokalo) atlikimas, stilistika, akustika, suvokimas, transkripcija, perėmimas, šiuolaikinės folkloro apraiškos Pasaulio muzikoje; akustinė fonetika, prozodijos akustika; kognityvinė muzikos psichologija; matematiniai metodai muzikologijoje ir kalbotyroje, kompiuterinė muzikos ir kalbos analizė
mokslinės publikacijos ir konferencijos
5 monografijos, per 80 straipsnių Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose, apie 200 straipsnių Lietuvos muzikos enciklopedijai. Virš 120 pranešimų mokslinėse konferencijose ir seminaruose, iš jų per 70 užsienyje (Europoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje ir JAV).
19 apžvalginių, mokslo populiarinimo straipsnių, 14 muzikos repertuaro ir mokslo populiarinimo leidinių
ekspertinė veikla
2002– Tarptautinių mokslinių konferencijų (ICMPC, CIM, ESCOM ir kt.; Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Pietų Korėjoje, Graikijoje ir kt.) pranešimų atrankos komisijų (Review Committee) narys
2007   Allan Vurma disertacijos "Voice quality and pitch in singing: Some aspects of perception and production" (Estijos muzikos ir teatro akademija) oponentas

Loretos Sungailienės disertacijos "Žemaičių muzikinis dialektas: intonaciniai modeliai ir artikuliacija" (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) oponentas
2007– Straipsnių mokslo leidiniams Lietuvoje ir užsienyje recenzentas
2008– Estijos mokslo fondo (Estonian Science Foundation) ekspertas
2009– Tarpdalykinių muzikos tyrimų žurnalo (Journal of Interdisciplinary Music Studies) redkolegijos (Advisory Board) narys
2010   Lauros Lukenskienės disertacijos "Pietvakarių Lietuvos lyrinės monofoninės dainos. Muzikinio interdialekto problema" (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) oponentas
2011   Lietuvos mokslo tarybos ekspertas
2011 KTU menotyros krypties doktorantūros komiteto narys
2012 Europos komisijos (European Commission; HERA  Humanities in the European Research Area, Review Panel) ekspertas
2013– Žurnalo "Etnomuzikologijos klausimai" (Вопросы этномузыкознания) redkolegijos narys

LMTA menotyros krypties doktorantūros komiteto narys
2017– Žurnalo "Etnomuzikologijos problemos" (Проблеми етномузикознанiя) redkolegijos narys
2019– Žurnalo "Kijevo nacionalinio kultūros ir meno universiteto biuletenis. Serija: Muzikinis menas" (Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво) redkolegijos narys
mokslinės, kūrybinės ir visuomeninės organizacijos
1990– Lietuvių etninės kultūros draugijos narys
1995–2000 Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (ICTM; International Council for Traditional Music); jos Study Group on Computer Aided Research narys
2002– Lietuvos akustikų sąjungos tarybos narys
2003– Europos etnomuzikologų seminaro (ESEM; European Seminar in Ethnomusicology) narys
2009– Europos kognityviųjų muzikos mokslų draugijos (ESCOM; European Society for the Cognitive Sciences of Music) narys
2010– Asociacijos LATGA narys
2013– Asociacijos AGATA narys
2014– Lietuvos kompozitorių sąjungos narys
stažuotės, moksliniai vizitai
1995 Stokholmas; Švedija
Švedijos liaudies dainų archyvas (Svenskt visarkiv)

Viena; Austrija
Austrijos mokslų akademijos fonogramų archyvas (Phonogrammarchiv)
1997 Bergenas; Norvegija
Arne Bjørndalo archyvas (Arne Bjørndals samling), Bergeno universitetas 

Trondheimas; Norvegija
Norvegų liaudies muzikos ir šokių taryba (Rådet for folkemusikk og folkedans), Trondheimo universitetas
2001 Stokholmas; Švedija
Karališkasis technologijos institutas (Kungl Tekniska Högskolan)
2003 Tampere; Suomija
Tampere universitetas
2008 Viena; Austrija
Muzikos ir atlikimo menų universitetas (Universität für Musik und darstellende Kunst)
2014 Belgradas; Serbija
Belgrado menų universitetas (Универзитет уметности у Београду) ir Serbijos mokslų ir menų
akademijos Muzikologijos institutas (Музиколошки институт САНУ)
2017 Viena; Austrija
Muzikos ir atlikimo menų universitetas (Universität für Musik und darstellende Kunst)
paskaitų kursai
1991–1994 Vilniaus konservatorija Folkloro studija, Muzikinis folkloras, Muzikinio folkloro transkripcija, Kanklės
1994– Lietuvos Muzikos ir teatro akademija Bakalauro studijos:
Etnomuzikologijos įvadas (Etninės muzikos transkribavimo metodika, Ekspedicijų metodika), E
tninės muzikos transkripcijos praktika, Ekspedicijų praktika, Akustikos pagrindai, Muzikos akustika, Kompiuterijos pagrindai, Muzikos technologijų raštingumo pagrindai, Mokslo darbas

Magistro studijos:
Kognityvinė muzikos psichologija, Akustiniai muzikos tyrimo metodai, Statistiniai metodai muzikologijoje, Šiuolaikinės tradicinės muzikos srovės, Tarpdalykiniai tyrimo metodai, Mokslo darbas

Doktorantūros studijos:
Muzikos psichologijos teorijos ir metodai, Akustika, Fleitos akustika, Klavesino akustika, Muzikinės dermės psichologiniai pagrindai ir jų raiška lietuvių tradicinėje muzikoje, Mokslo darbas
2004– B.Jonušo muzikos mokykla Rusų muzikinio folkloro transkripcija (pamokos)
2005– Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos:
Muzikos akustika, Muzikos technologijų įvadas (elektrofizika), Kalbos akustikos pagrindai, Įvadas į tyrimų metodus, Mokslo darbas

Magistro studijos:
Muzikos psichologija, Kompiuterinė muzikos analizė, Statistiniai muzikos tyrimai, Mokslo darbas

Doktorantūros studijos:
Empirinė muzikologija, Tarpdalykiniai tyrimo metodai, Mokslo darbas
2008 Estijos Muzikos ir teatro akademija; Talinas Garso aukščio suvokimo aspektai (intensyvus kursas)
J. Vītolo Latvijos Muzikos akademija; Ryga Akustiniai metodai etnomuzikologijoje (intensyvus kursas)
2011 Muzikos konservatorija "Stanislao Giacomantonio"; Cosenza, Italija Muzikos suvokimas: pagrindai, informacija, atlikimas (intensyvus kursas)
2013 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI, VU ir LMTA doktorantūros studijos) Liaudies muzikavimo tradicija ir jos kaita;
etnomuzikologijos ribas plečiantys tarpdalykiniai tyrimai
2013–2014 J. Vītolo Latvijos Muzikos akademija; Ryga Akustiniai metodai etnomuzikologijoje, Muzikos suvokimo pagrindai
2014 Belgrado menų universitetas; Belgradas Tradicinės muzikos akustinė analizė: programos ir metodai (intensyvus kursas)
2017 Vienos muzikos ir atlikimo menų universitetas; Viena Įvadas į kompiuterinę garso aukščio ir mikrolaiko analizę liaudies muzikojeTradicinio dainavimo akustinė analizė: istorija, metodai, pavyzdžiai.
praktiniai/meistriškumo kursai
1990   Stokholmo archipelagas (Švedija; Folkpust Kedjan) Lietuvių tradicinis dainavimas
1993– Rybaki, Doktorce, Vygriai ir kt. (Lenkija; Ośrodek Badań Muzykologicznych i Kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej; kasmetinis tarptautinis seminaras-mokykla Śpiew archaiczny) Lietuvių tradicinis dainavimas, Kankliavimas
1996 Lietuva (įvairios institucijos) Paskaitos tradicinio vokalo technikos temomis, vokalo meistriškumo kursai įvairių seminarų ir kitų renginių metu 
2014 Vilniaus etninės kultūros centras Lietuvių tradicinis dainavimas
daugiau...
menai 
1986– Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto folkloro ansamblio (vėliau folkloro ansamblio "Intakas") vadovas
1987–1990? Grigiškių kultūros namų vaikų folkloro ansamblio vadovas
1999– Folkroko grupės "Atalyja" dainininkas ir muzikantas
2014– Folkloro ansamblio "Mindrė" vadovas
daugiau...
apdovanojimai
2008, 2014, 2015 II-oji, III-oji, II-oji premijos KTU geriausiųjų monografijų konkurse
2016 Lietuvos kompozitorių sąjungos premija už geriausią 2015 m. muzikologijos darbą
2018 Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą "Akustikos metodų plėtra muzikos ir kalbos tyrimuose"