elektrofizikos pagrindai
išlyginamasis kursas
English

Pradžia

CV
Knygos
Straipsniai
Pranešimai
Garso publikacijos
Muzikavimai
Kita


Studentams/
elektrofizika

Absurdynas

Temų sąrašas

1. Elektros krūvis. Coulombo dėsnis

2. Elektrinis laukas, jo stipris. Taškinio krūvio elektrinis laukas

3. Kelių taškinių krūvių, plokštumos, dviejų lygiagrečių plokštumų elektrinis laukas

4. Darbas perkeliant elektros krūvį elektriniame lauke. Potencialas, jų skirtumas

5. Kondensatorius. Elektrinė talpa

6. Nuoseklus ir lygiagretus kondensatorių jungimas

7. Nuolatinė elektros srovė

8. Ohmo dėsnis grandinės daliai

9. Varža, jos priklausomybė nuo laidininko (metalo) parametrų ir temperatūros

10. Nuoseklus ir lygiagretus varžų jungimas

11. Elektros srovės darbas ir galia

12. Elektrovaros jėga. Ohmo dėsnis uždarai grandinei

13. Kirchhoffo dėsniai

14. Elektros srovė elektrolitų tirpaluose

15. Elektros srovė puslaidininkiuose. Savasis ir priemaišinis laidumas

16. p-n sandūra. Puslaidininkinis diodas

17. Tranzistorius

18. Elektros srovė vakuume. Vakuuminis diodas

19. Vakuuminis triodas

20. Elektros srovė dujose

21. Magnetinis laukas, jo indukcija ir srautas 

22. Laidininku tekančios elektros srovės kuriamas magnetinis laukas

23. Ampère'o jėga

24. Medžiagų magnetinės savybės

25. Elektromagnetinė indukcija

26. Saviindukcija

27. Kintamosios elektros srovės generavimas ir perdavimas

28. Galia kintamosios srovės grandinėje. Efektinės srovės stiprio ir įtampos vertės

29. Aktyvioji, talpinė ir induktyvioji varžos kintamosios srovės grandinėje

30. Ohmo dėsnis kintamosios srovės grandinei. Rezonansas

31. Transformatorius

32. Virpesių kontūras. Thomsono formulė

33. Elektromagnetinis laukas. Elektromagnetinės bangos

34. Radijo ryšys. Moduliacija, detekcija