etnomuzikologijos įvadas
English

Pradžia

CV
Knygos
Straipsniai
Pranešimai
Garso publikacijos
Muzikavimai
Kita


Studentams/
etnomuzikologija

Absurdynas

Egzamino klausimai

MUZIKINIO FOLKLORO RINKIMAS

1. Folkloro rinkimo projektai (tipai) ir metodai

2. Muzikinio folkloro rinkimo metodikos raida pasaulyje

3. Muzikinio folkloro rinkimo metodikos raida Lietuvoje

4. Muzikinio folkloro archyvavimas. Folkloro nuosavybės problemos

5. Ekspedicijos planavimas. Pateikėjai

6. Bendroji interviu metodika. Būdingiausios klaidos

7. Garso ir vaizdo įrašymas. Užrašai

8. Dainuojamojo folkloro užrašymo ypatumai

9. Instrumentinio folkloro užrašymo ypatumai

10. Choreografinio folkloro užrašymo ypatumai

ETNOMUZIKOLOGINĖ TRANSKRIPCIJA

1. Preskriptyvioji ir deskriptyvioji transkripcija

2. Fonetinė ir foneminė transkripcija

3. Notacija iš klausos ir automatinė transkripcija

4. Etnomuzikologinės transkripcijos raida pasaulyje

5. Etnomuzikologinės transkripcijos raida Lietuvoje

6. Aukščio transkripcija

7. Trukmės transkripcija

8. Glissando ir melizmų transkripcija

9. Formos transkripcija. Poetinio teksto užrašymas

10. Variantų transkripcija