kita
English

Pradžia

CV
Knygos
Straipsniai
Pranešimai
Garso publikacijos
Muzikavimai
Kita


Studentams

Absurdynas

iliustravimas
Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai. Keli pavyzdžiai:

Eirimas Velička (2005).
Muzika. I klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa.


Eirimas Velička (2000). Muzikos pratybų sąsiuvinis I klasei (rusų k.). Kaunas: Šviesa.

Eirimas Velička (2002–2004).
Muzikos pratybų sąsiuvinis 6 klasei. Vilnius: Kronta.