kognityvinė muzikos psichologija
English

Pradžia

CV
Knygos
Straipsniai
Pranešimai
Garso publikacijos
Muzikavimai
Kita


Studentams/
kmp

Absurdynas
įvadas
Parncutt, Richard. The Psychology of Music.
Deutsch, Diana (1984). Psychology and Music.
In: M. H. Bornstein, ed. Psychology and its Allied Disciplines. Hillsdale: Erlbaum. 155–194.
Gjerdingen, Robert (2002). The Psychology of Music. In: Th. Christensen, ed. The Cambridge History of Western Music Theory. New York: Cambridge University Press. 956–981.
akustikos skyriai (kartojimui) Spektras
Garso virpesių forma ir spektras
Waveform (Signal Shape); Hodges & Sebald 2011: 84–87
Papildomai:
The Harmonic Series; Hall 2002: 122-124
Time and Frequency Domains; Howard & Angus 2006: 5156
Musical Notes;
Howard & Angus 2006: 110119
Spektrogramos
Time and Frequency Representations of Sounds; Howard & Angus 2006: 6263

Vidinė ausis: sandara ir veikimas
Inner Ear Function; Howard & Angus 2006: 71–74
Papildomai:
The Mechanism of the Human Ear; Hall 2002: 92–94
Structure of the Ear; Rossing,
Moore, & Wheeler 2002: 82–84

Kritinė juosta
The Critical Band; Hodges & Sebald 2011: 112–113
Papildomai:
Critical Bands; Rossing, Moore, & Wheeler 2002: 88–89
Critical Bands; Hall 2002: 391–394
Critical Bands; Howard & Angus 2006: 74–77

Hall, Donald E. (2002). Musical Acoustics (3rd edition). Pacific Grove, California: Brooks/Cole.
Hodges, Donald A., & Sebald, David C. (2011). Music in the Human Experience. An Introduction to Music Psychology. New York and London: Routledge. Taylor & Francis Group.
Howard, David M., & Angus, Jamie A. S. (2006). Acoustics and Psychoacoustics (3rd edition). Oxford [...]: Elsevier, Focal Press.
Rossing, Thomas D., Moore, F. Richard, & Wheeler, Paul A. (2002). The Science of Sound (3rd edition). San Francisco, Boston, New York [...]: Addison-Wesley Publishing Company.
aukščio aspektai
aukštis Sudėtinių tonų aukštis
Pagrindinis tonas ir "trūkstamas pagrindinis tonas"
Pitch of Complex Tones: Virtual Pitch; Rossing, Moore, & Wheeler 2002: 126
Analitinė ir sintetinė klausa
Blend of Complex Tones; Rossing, Moore, & Wheeler 2002: 142143
"Kokteilių vakarėlio" efektas
Blend of Complex Tones; Rossing, Moore, & Wheeler 2002: 143
Aukštis neharmoniškumo atveju
Pitch of Complex Tones: Virtual Pitch; Rossing, Moore, & Wheeler 2002126-127
Blend of Complex Tones; Rossing, Moore, & Wheeler 2002: 143144

Aukščio suvokimo teorijos

Telefono teorija
Pitch Perception Mechanisms; Hall 2002: 381382
Vietos teorija
The Perception of Pitch; Hodges & Sebald 2011: 114–115
Papildomai:
Pitch Perception Mechanisms; Hall 2002: 382385
Theories of Pitch: Place Pitch versus Periodicity Pitch; 
Rossing, Moore, & Wheeler 2002: 129
Periodiškumo teorija ir jos modifikacijos
The Perception of Pitch; Hodges & Sebald 2011: 115
Papildomai:
Pitch Perception Mechanisms; Hall 2002: 385389
Theories of Pitch: Place Pitch versus Periodicity Pitch; Rossing, Moore, & Wheeler 2002: 129-131
Struktūrų atpažinimas
Modern Pitch Perception Theory; Hall 2002: 389391
Contemporary Theory of Pitch Perception; Howard & Angus 2006: 134–135
Papildomai:
Modern Theories of Pitch; Rossing, Moore, & Wheeler 2002: 131

Aukščio diferencinė riba
Pitch Discrimination and Memory; Snyder 2000: 127
Pitch Discrimination; 
Rossing, Moore, & Wheeler 2002: 123
Pitch DiscriminationHodges & Sebald 2011: 117
Papildomai:
Limits of Audibility and Discrimination; Hall 2002: 9697

Aukštis ir kitos garso savybės
Aukštis ir garso lygis
Pitch and Sound Level; Rossing, Moore, & Wheeler 2002: 124125
Papildomai:
Secondary Aspects of Pitch Perception; Howard & Angus 2006: 135–136
Aukštis ir trukmė
Pitch and Duration; Rossing, Moore, & Wheeler 2002: 125
Papildomai:
Secondary Aspects of Pitch PerceptionHoward & Angus 2006: 136–137

Hall, Donald E. (2002). Musical Acoustics (3rd edition). Pacific Grove, California: Brooks/Cole.
Hodges, Donald A., & Sebald, David C. (2011). Music in the Human Experience. An Introduction to Music Psychology. New York and London: Routledge. Taylor & Francis Group.
Howard, David M., & Angus, Jamie A. S. (2006). Acoustics and Psychoacoustics (3rd edition). Oxford [...]: Elsevier, Focal Press.
Rossing, Thomas D., Moore, F. Richard, & Wheeler, Paul A. (2002). The Science of Sound (3rd edition). San Francisco, Boston, New York [...]: Addison-Wesley Publishing Company.
Snyder, Bob (2000). Music and Memory. An Introduction. Cambridge, London: The MIT Press.
darna Sąvokos
Angliškoji terminija (tonal material, tuning system, scale,..). Idėjos apie lietuviškus atitikmenis? Keturi aukščio sistemų lygmenys
A Basic Melodic Category Structure: Tuning System; Snyder 2000: 135136
Scales in Other Cultures; Dowling & Harwood 1986: 113–115
Informacijos dėsningumai darnoje; Ambrazevičius 2008: 44

Pirmasis aukščio sistemų lygmuo: psichofizinis kontinuumas
Aukščio kontinuumas
Aukščio kontinuumas ir logaritminė priklausomybė nuo dažnio; Ambrazevičius 2008: 44–45
Dvimatis aukštis (aukštis ir chroma). Oktavos universalija
Models of Pitch Perception; Thompson 2009: 5354
The Octave: A Special Interval; Snyder 2000: 130132
Oktavos universalija; Ambrazevičius 2008: 48–50
Shepardo tonai ir eksperimentai su jais
Models of Pitch Perception; Thompson 2009: 5456

Antrasis ir trečiasis aukščio sistemų lygmenys: darna
Aukščio diskretizavimas. Kategorijos sandara
Aukščio diskretizavimas; Ambrazevičius 2008: 45–48
"Nederėjimas" ("out-of-tuneness"), jo kultūrinis aspektas. Kultūriniai darnų savitumai
A Basic Melodic Category Structure: Tuning System; Snyder 2000: 136–139
Tonal Material; Dowling & Harwood 1986: 115–116
Darna ir trumpalaikė atmintis. "Magiškasis" Millerio skaičius 7±2
Scales and Short-Term Memory; Snyder 2000: 140
Garsų skaičius darnoje; 
Ambrazevičius 2008: 48
Scale Structure; Thompson 2009: 98
Bendrieji ir specifiniai (pvz., raga) darnos bruožai
Melodic Category Structure: Scales; Snyder
2000: 139–140
Intervalų asimetrijos kognityviniai privalumai
Melodic Category Structure: Scales; Snyder
2000: 140
Scale Structure; Thompson 2009: 99

Aukščio kategorijų atspalviai ir kt. aspektai
Darnos atspalvių tipai
Scales, Categories, and Nuance; Snyder
2000: 141–143
Aukščio kategorijų susiliejimas
Blurring Pitch Categories: Ornamentation; Snyder
2000: 143
Aukščio diskretizavimo istoriškumas ir universalumas; Ambrazevičius 2008: 50–51

Ambrazevičius, Rytis (2008). Psichologiniai muzikinės darnos aspektai. Kaunas: Technologija.
Dowling, W. Jay, & Harwood, Dane L. (1986). Music Cognition. Orlando, San Diego [...]: Academic Press.
Snyder, Bob (2000). Music and Memory. An Introduction. Cambridge, London: The MIT Press.
Thompson, William Forde (2009). Music, Thought, and Feeling. Understanding the Psychology of Music. New York, Oxford: Oxford University Press.
melodija ir dermė Melodijos elementai: Geštalto principai
Vaizdinio geštalto principai
Local Pattern Organization; Dowling & Harwood 1986: 154–155
Garsiniai geštalto principų atitikmenys. Proksimijos (artimumo) principas. Melodijos išskaidymas srautais (streaming); kas jį sustiprina, kas susilpnina? Panaudojimas muzikoje. Kiti principai
Gestalt Laws of Cognitive Organization; Hodges & Sebald 2011: 130–133
The Spotlight of Attention; The Coctail Party Phenomenon and Auditory Stream Segregation; Hodges & Sebald 2011: 134–136
Melodic Grouping and Streaming; Snyder 2000: 143–145
Papildomai:
Proximity; Dowling & Harwood 1986: 155–156
Good Continuation and Common Fate; Dowling & Harwood 1986: 158–160
Groupings and Phrases; Proximity; Similarity; Continuity;
Snyder 2000: 37–43
Trilio slenkstis (trill threshold) ir ritmo skilimas (rhythmic fission)
Proximity; Dowling & Harwood 1986: 156–158

Melodijos elementai: Melodinis judėjimas
Šuolis ir žingsnis. Kaip manote, kas sąlygoja jų atskyrimą?
Interval; Snyder 2000: 129–130
Melodic Motion; Snyder 2000: 146
Melodinio judėjimo tipai implikacijos-realizacijos aspektu
Melodic Motion; Snyder
2000: 147–149
Expectancy Theory; Hodges & Sebald 2011: 139–142
Papildomai:
Melodic Expectancies; Thompson 2009: 100–102
(gap-fill principas; aukščio intervalų suvokimas) Relative Pitch
; Thompson 2009: 93–95

Melodijos linija
Melodijos linija kaip garsų organizavimo ir įsiminimo priemonė. Kada ypač efektyvi?
Contour; Snyder
2000: 149–150
Melodic Contour; Thompson 2009: 95–96

Kalba ir melodijos linija
Continuous Contour; Snyder
2000: 150
Melodic Contour; Thompson 2009: 96–98

Stabilių darnos garsų ir glisando hibridai melodijose
Continuous Contour; Snyder 2000: 150–151

Dermė
Dermės motyvacija, sudarymo (išryškinimo) būdai. Dermės ir darnos skirtumai
A System of Melodic Organization: Tonality; Snyder
2000: 151–152
C. Krumhansl toninės hierarchijos kontūrai. Tarpkultūriniai aspektai
Tonality; Hodges & Sebald 2011: 142–143
Pitch Hierarchies; McAdams 1996
Meredith 2003: 3–13
Probe Tone Experiment; Discussion; Ambrazevičius & Wiśniewska 2009: 51
53
Papildomai:
Musical Key; Thompson 2009: 109–111
Darna ir dermė; Ambrazevičius 2008: 52–54
Tonal Hierarchies: Intra-Key Hierarchies and Inter-Key Distances;
Bigand & Poulin-Charronatt 2009: 60–61
F. Lerdahlio Tonal Pitch Space Theory ir kiti toninių hierarchijų tyrimai
Tonality; Hodges & Sebald 2011: 143
Implicitinis derminio mąstymo lavėjimas
Tonality and Implicit Memory; Snyder 2000: 152
D. Hurono įžvalgos apie statistinius dermės dėsningumus
Tonality; Hodges & Sebald 2011: 144–145

Tipiškos melodijos schemos
Melodic Schemas; etc.; Snyder 2000: 152–155

Ambrazevičius, Rytis (2008). Psichologiniai muzikinės darnos aspektai. Kaunas: Technologija.
Ambrazevičius, Rytis, & Wiśniewska, Irena (2009). Tonal Hierarchies in Sutartinės. Journal of Interdisciplinary Music Studies, 3 (1&2): 45–55.
Bigand, Emmanuel, & Poulin-Charronatt, Bénédicte (2009). Tonal Cognition. In: S. Hallam, I. Cross, & M. Thaut, eds. The Oxford Handbook of Music Psychology. Cambridge: MIT Press. 59–71.
Dowling, W. Jay, & Harwood, Dane L. (1986). Music Cognition. Orlando, San Diego [...]: Academic Press.
Hodges, Donald A., & Sebald, David C. (2011). Music in the Human Experience. An Introduction to Music Psychology. New York and London: Routledge. Taylor & Francis Group.
McAdams, Stephen (1996). Audition: Cognitive Psychology of Music. In: R. Llinas & P. Churchland, eds. The Mind-Brain Continuum. Cambridge: MIT Press. 251–279.
Meredith, David (2003). The Perception and Cognition of Pitch Structure in Tonal Music.
Snyder, Bob. (2000) Music and Memory. An Introduction. Cambridge, London: The MIT Press.
Thompson, William Forde (2009). Music, Thought, and Feeling. Understanding the Psychology of Music. New York, Oxford: Oxford University Press.

konsonansas /disonansas Sąvokos
Apie sąvokas; Ambrazevičius 2008: 16–17

Teorijų klasifikacija
Konsonanso ir disonanso teorijų klasifikacija; Ambrazevičius 2008: 17

Psichofizinis konsonansas ir disonansas
Samplaikos (Helmholtz). Tonotopija (Plomp & Levelt, Kameoka & Kuriyagawa). Psichofizinės teorijos ir empiriniai duomenys. "Paprastosios trupmenos" psichofizinių teorijų kontekste. Dažnių diapazonų ir spektrų poveikis konsonansui ir disonansui
Psichofizinis konsonansas ir disonansas; Ambrazevičius 2008: 17–24

Kognityvinis konsonansas ir disonansas
Tonų susiliejimas (Stumpf). Sinchronizacija ir periodiškumas. Virtualusis aukštis (Terhardt). Ekspektacija (Cazden). Informacijos srautų koherencija (Wright & Bregman)
Kognityvinis konsonansas ir disonansas; Ambrazevičius 2008: 25–30

Konsonansas ir disonansas darnoje; muzikinės kultūros aspektai
Kultūros nulemtas konsonansas ir disonansas; Ambrazevičius 2008: 30–32
Konsonansas ir disonansas darnoje; Ambrazevičius 2008: 39–43

Konsonanso ir disonanso genezės aspektai
Harmoninis ir melodinis konsonansas. Disonansas ir stimuliavimo poreikis
Konsonanso ir disonanso genezės aspektai; Ambrazevičius 2008: 32–34

Ambrazevičius, Rytis (2008). Psichologiniai muzikinės darnos aspektai. Kaunas: Technologija.
trukmės ir formos aspektai
trukmė Sąvokos 
Trukmė, tempas, ritmas, ritminis tankis,..
Perception of Rhythm; 
Dowling & Harwood 1986: 185
Basic Rhythmic Concepts; Snyder
2000: 159–161

Trukmės suvokimo pagrindai 
Garso pradžia ir pabaiga
Ambrazevičius 2010: 102–103

Trukmės kategorizavimas (temps courts, temps longs)
Ambrazevičius 2010: 103

Trukmės diferencinė riba
Ambrazevičius 2010: 103

Ontologinė ir virtualioji trukmė, jų muzikiniai pavyzdžiai
Ontological versus Virtual Time;
Dowling & Harwood 1986: 182–185

Psichologinė dabartis
Psichologinės dabarties trukmė. Psichologinė dabartis, trumpalaikė atmintis ir muzikinės frazės trukmė
Ambrazevičius 2010: 103–104
Papildomai:
The Psychological Present; Dowling & Harwood 1986: 179–181

Įvairių trukmių suvokimas
Labai trumpos trukmės. Labai ilgos trukmės
Ambrazevičius 2010: 104
Papildomai:
Time Perception; Krumhansl 2000: 160


Ambrazevičius, Rytis (2010). Laikas muzikos psichologijoje: nuo "sensorinio momento" iki formos. Lietuvos muzikologija, 11: 102–112.
Dowling
, W. Jay, & Harwood, Dane L. (1986). Music Cognition. Orlando, San Diego [...]: Academic Press.
Krumhansl, Carol L. (2000). Rhythm and Pitch in Music Cognition. Psychological Bulletin, 126(1): 159–179.
Snyder, Bob (2000). Music and Memory. An Introduction. Cambridge, London: The MIT Press.
ritmas ir tempas Ritmo suvokimo pagrindai
Ritmas ir trumpalaikė atmintis
Ambrazevičius 2010: 82
Rhythm and Short-Term Memory; Snyder 2000: 161–162
Tvinksnis ir pulsas
Ambrazevičius 2010: 82
Papildomai:
Beats. Pulse; Snyder 2000: 162–165
Ritminė trukmė
Ambrazevičius 2010: 83
Tempas
Ambrazevičius 2010: 83
Tempo; Snyder 2000: 167–169

Psichologinis žingsnis
Psichologinio žingsnio trukmė, jo sąryšis su vidutiniu tempu
Ambrazevičius 2010: 83
Papildomai:
Psychological Pace; Dowling & Harwood 1986: 181–182
Spontaninis ir preferencinis tempas
Ambrazevičius 2010: 83

Ritmo kategorizavimas
Ambrazevičius 2010: 83–84
Patterns of Time Interval as Rhythmic Categories; Snyder 2000: 180–183
Papildomai:
Simple Rhythmic Patterns; Dowling and Harwood 1986: 186–188
Rhythmic Pattern; Justus & Bharucha 2002: 14

Grupavimas
Subjektyvusis ritmizavimas
Ambrazevičius 2010: 84
Papildomai:
Grouping; Justus & Bharucha 2002: 14–15
Grouping; Krumhansl 2000: 161
Objektyvusis ritmizavimas
Ambrazevičius 2010: 84
Papildomai:
Grouping; Krumhansl 2000: 161
Akcentai
Ambrazevičius 2010: 84–85
Grupavimo taisyklės
Perceptual Segmentation of Sound Sequences; McAdams 1996

Metras
Metras kaip ekonomiškiausia laiko gardelė, kognityvinis šablonas
Ambrazevičius 2010: 85
Metro indukcija
pavyzdys; Ambrazevičius 2010: 85–86
Papildomai:
An Encoding Theory (iki Evidence for...); Jones 2009: 82–83
Metro hierarchijos ir metrinė įtampa
Metrical Hierarchy; Snyder 2000: 175–178
Extraction of a Metric Schema; McAdams 1996
Dinaminio dėmesio teorija
Ambrazevičius 2010: 86
Dynamic Attending Theory and Metric Binding Hypothesis (iki Specialized Entrainment Models); Jones 2009: 83–85

Ambrazevičius, Rytis (2010). Laikas muzikos psichologijoje: nuo "sensorinio momento" iki formos. Lietuvos muzikologija, 11: 80–90.
Dowling, W. Jay, & Harwood, Dane L. (1986). Music Cognition. Orlando, San Diego [...]: Academic Press.
Jones, Mari Riess (2009). Musical Time. In: S. Hallam, I. Cross, & M. Thaut (eds.). The Oxford Handbook of Music Psychology. New York: Oxford University Press. 81–92.

Justus, Timothy C., & Bharucha, Jamshed J. (2002). Music Perception and Cognition. In: S. Yantis (volume ed.) & H. Pashler (series ed.). Stevens' Handbook of Experimental Psychology. V. 1: Sensation and Perception (3rd ed.). New York: Wiley. 453–492.
Krumhansl, Carol L. (2000). Rhythm and Pitch in Music Cognition. Psychological Bulletin, 126(1): 159–179.
McAdams, Stephen (1996). Audition: Cognitive Psychology of Music. In: R. Llinas & P. Churchland, eds. The Mind-Brain Continuum. Cambridge: MIT Press. 251–279.
Snyder, Bob (2000). Music and Memory. An Introduction. Cambridge, London: The MIT Press.
atnaujinamas skyrius
formos hierarchijos
Hierarchijos pagrindai
Hierarchinė medžio struktūra (Hierarchical Organization; Dowling & Harwood 1986: 169–171)
Grupavimo ir redukcinė hierarchijos
(Event Structure Processing; McAdams 1996; Large-Scale Structure; Thompson 2009: 99–100)
Hierarchija Lerdahlio ir Jackendoffo generatyvinėje toninės muzikos teorijoje (A Generative Theory of Tonal Music
; McAdams 1996)

Aukštesnio lygmens hierarchizavimas
Grupavimo ir metrinės struktūros sąveika (Hierarchical Representation of Event Structures; McAdams 1996)
Tąsos redukcija (prolongational reduction: 
Schemas of Musical Tension and Release; McAdams 1996)

Dowling, W. Jay, & Harwood, Dane L. (1986). Music Cognition. Orlando, San Diego [...]: Academic Press.
McAdams, Stephen (1996). Audition: Cognitive Psychology of Music. In: R. Llinas & P. Churchland, eds. The Mind-Brain Continuum. Cambridge: MIT Press. 251–279.
Thompson, William Forde (2009). Music, Thought, and Feeling. Understanding the Psychology of Music. New York, Oxford: Oxford University Press.

Papildomai apie trukmės aspektus:
Parncutt, R., & Drake, C. (2001). Psychology: Rhythm. In: S. Sadie, ed. New Grove Dictionary of Music and Musicians, 20. London, England: MacMillan. 535–538, 542–553.
tembro aspektai

Sąvoka
Ambrazevičius 2012: 6–7

Tembras ir spektras
Hermanno von Helmholtzo koncepcija
Ambrazevičius 2012: 7–8
Kritinės juostos vaidmuo
Ambrazevičius 2012: 8–9

Tembras ir garso ataka
Muzikos instrumentų atpažinimo eksperimentai
Ambrazevičius 2012: 9–10
Atakų įvairovė
Ambrazevičius 2012: 10–11

Tembras ir kiti objektyvieji garso parametrai
Fazė
Ambrazevičius 2012: 11
Dažnis ir stipris
Ambrazevičius 2012: 11–12
Vibrato
Ambrazevičius 2012: 12
(papildomai) Išplėstinis fizinių parametrų, lemiančių tembrą, rinkinys
Summary: Physical Parameters Related to Timbre; Traube 2006: 11

Fonetinis tembras. Formantės
Kalba
Ambrazevičius 2012: 12–13
Papildomai:
Vocal Timbre Perception; Traube 2006: 1–5
Dainavimas. Dainininko formantė
Ambrazevičius 2012: 13
Muzikos instrumentų formantės
Ambrazevičius 2012: 13–14
Instrumentinių garsų fonetinės asociacijos
Ambrazevičius 2012: 14
Papildomai:
Traube & Depalle

Tembro dimensijos
Objektyviųjų parametrų suvestinė
Ambrazevičius 2012: 15
Semantinės dichotomijos
Ambrazevičius 2012: 15
Trimatis tembras
Ambrazevičius 2012: 15–17
Papildomai:
Grey 1977


Tembras ir atpažinimas
Muzikinis ir psichoakustinis tembras
Ambrazevičius 2012: 17
Atpažinimas ir panašumas
Ambrazevičius 2012: 17
Invariantiškumas ir diapazonas
Ambrazevičius 2012: 17
Etologinė tembro koncepcija
Ambrazevičius 2012: 17
Invariantiškumas ir iškraipymai
Ambrazevičius 2012: 17–18

(papildomai) Tembras ir darna
Introduction; Conclusions; etc.; Sethares

Grey, John M. (1977). Multidimensional Perceptual Scaling of Musical Timbres. Journal of the Acoustical Society of America, 61(5): 1270–1277.
Sethares, William A. Relating Tuning and Timbre.
Traube, Caroline (2006). Instrumental and Vocal Timbre Perception.
Traube, Caroline, & Depalle, Philippe. Timbral Analogies Between Vowels and Plucked String Tones.

Papildomai:
Ambrazevičius, Rytis, & Balsienė, Renata (2010)Imitations of Bells: Correspondence between Bell Acoustics and Onomatopoeic TextsJournal of Interdisciplinary Music Studies, 4 (2): 1–16.
McAdams, Stephen (1996). Audition: Cognitive Psychology of Music. In: R. Llinas & P. Churchland, eds. The Mind-Brain Continuum. Cambridge: MIT Press. 251–279.
McAdams, Stephen, & Giordano, Bruno L. (2009). The Perception of Musical Timbre. In: S. Hallam, I. Cross, & M. Thaut, eds. The Oxford Handbook of Music Psychology. Cambridge: MIT Press. 72–80.
Rossing, Thomas D., Moore, F. Richard, & Wheeler, Paul A. (2002). The Science of Sound (3rd edition). San Francisco, Boston, New York <...>: Addison-Wesley Publishing Company. (135–141.)
muzika ir emocijos
atnaujinamas skyrius skaidrės
atlikimo aspektai
atnaujinami skyriai
interpretacijos aspektai
Ritmo interpretacija
I. Bengtssono ir kt. ritmo interpretacijų tyrinėjimai (Timing, Dynamics; Gabrielsson 1999: 532–535)
Svingo ir džiazo ritmo interpretacijų tyrinėjimai (Timing, Dynamics; Gabrielsson 1999: 537)
Ritmo interpretacija liaudies dainose (Timing, Dynamics; Gabrielsson 1999: 538)

Kiti laiko interpretacijos aspektai
Metro interpretacijos veiksniai (Structure and Performance; Gabrielsson 1999: 538–540)
Ritardando
(Ritards; Gabrielsson 1999: 542–543; Phrasing Rule; Sundberg 199723)
Asinchronizavimas (Asynchronization; Gabrielsson 1999: 543–544)

Intonavimas ir emocinė išraiška
Intonavimas, vibrato (Intonation and Vibrato; Gabrielsson 1999: 545–547)
Intencijos, emocinė išraiška (Intention and Performance; Gabrielsson 1999: 548–550)

Atlikimo "taisyklės"
Bendrosios žinios (Introduction; Friberg, Bresin, & Sundberg 2006: 145–147)
Taisyklių klasifikacija
(General Design; Friberg, Bresin, & Sundberg 2006: 147–149)
Įvairios taisyklės (
Phrasing, Micro-Level Timing,..; Friberg, Bresin, & Sundberg 2006: 149–152)
T
aisyklių kombinacijos (Rule Combinations; Friberg, Bresin, & Sundberg 2006: 152–153)
Taisyklės ir atlikimo semantika (How to Shape a Performance: Using the Rules for Modeling Semantic Performance Descriptions; Friberg, Bresin, & Sundberg 2006: 153–154)

Papildomai: Melodinio krūvio taisyklė
(Melodic Charge Rule, Verification; Sundberg 1997: 22–23, 24)
Punktuacijos
taisyklė (Punctuation Rule; Sundberg 199723)
Frazavimo
taisyklė (Phrasing Rule; Sundberg 199723)

Gabrielsson, Alf (1999). The Performance of Music. In: D. Deutsch (ed.). The Psychology of Music (2nd ed.). San Diego [...]Academic Press. 501–602.
Sundberg, Johan (1997). Cognitive Aspects of Music Performance. TMH-QPSR, 2-3: 21–27.
Friberg, Anders, Bresin, Roberto, & Sundberg, Johan (2006). Overview of the KTH Rule System for Musical Performance. Advances in Cognitive Psychology, 2(2-3): 145–161.

Papildomai:
Ambrazevičius, Rytis, and Wiśniewska, Irena (2008)Chromaticisms or Performance Rules? Evidence from Traditional SingingJournal of Interdisciplinary Music Studies, 2 (1&2): 19–31.
Thompson, William Forde (2009). Music, Thought, and Feeling. Understanding the Psychology of Music. New York, Oxford: Oxford University Press. (119–150.)

Atlikimo taisyklių pavyzdžiai čia
improvizacija Motorika
Motorikos valdymo ir įgūdžių teorijos (Theories of Motor Control and Skill; Pressing 2000: 132–134)
Grįžtamasis ryšys ir klaidų koregavimas
(Feedback and Error Correction; Pressing 2000135–136)
Reakcijos trukmė 
(Time Scales for the Control of MovementPressing 2000137)
Grupinio improvizavimo vėlinimo trukmė (Time Scales for the Control of MovementPressing 2000138)
Motorinė atmintis (
Motor MemoryPressing 2000138)

Improvizacijos lavinimo teorijos
(Studies and Theories of Musical ImprovisationPressing 2000142–144)

"Formulinė kompozicija" žodinėje tradicijoje
(Oral Tradition and FolklorePressing 2000146–147)

J. Pressingo improvizacijos modelis
Improvizacija kaip įvykių klasterių (event clusters) seka (How Peoples Improvise; Pressing 2000152–153; Improvisation; Gabrielsson 1999: 513)
Į
vykių klasterių generavimas (How Peoples Improvise; Pressing 2000153–154)
Įvykių klasterių "aspektai" (How Peoples Improvise; Pressing 2000154)
"Aspektų" dėmenys (How Peoples Improvise; Pressing 2000154–156)
Asociatyvusis ir trūkio (interrupt) generavimas
(How Peoples Improvise; Pressing 2000156–159)

Gabrielsson, Alf (1999). The Performance of Music. In: D. Deutsch (ed.). The Psychology of Music (2nd ed.). San Diego [...]Academic Press. 501–602.
Pressing
, Jeff (2000). Improvisation: Methods and Models. In: John A. Sloboda (ed.). Generative Processes in Music. The Psychology of Performance, Improvisation, and Composition. Oxford: Clarendon Press. 129–178.