knygos
English

Pradžia

CV
Knygos
Straipsniai
Pranešimai
Garso publikacijos
Muzikavimai
Kita


Studentams

Absurdynas
monografijos
Ambrazevičius, Rytis (2017). Muzikinio aukščio ir laiko psichologija. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Ambrazevičius, Rytis, 
Robertas Budrys, and Irena Višnevska (2015). Scales in Lithuanian traditional music: Acoustics, cognition, and contexts. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, Green Prints.

Ambrazevičius, Rytis, ir Asta Leskauskaitė (2014). Priebalsių akustinės ypatybės: Palatalizacija ir balsingumas. Kaunas: Technologija.

Ambrazevičius, Rytis (2008). Psichologiniai muzikinės darnos aspektai. Jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime. Kaunas: Technologija.

Ambrazevičius, Rytis (1997). Etninės muzikos notacija ir transkripcija. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija.
vadovėliai ir kiti metodiniai leidiniai
Ambrazevičius, Rytis (2011). Kalbos akustika glaustai (metodinė priemonė). Kaunas: Technologija.

Ambrazevičius, Rytis (2008). Balso akustika (multimedijos leidinys). Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Ambrazevičius, Rytis (1990). Tautosakos šifravimas ir rinkinių tvarkymas. Metodiniai patarimai. Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija.

Ambrazevičius, Rytis (1987). Tautosakos ekspedicijų rinkinių tvarkymas. Metodiniai patarimai. Vilnius: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija.
disertacijos santrauka
Ambrazevičius, Rytis (2005). Psichoakustiniai bei kognityviniai muzikinės darnos aspektai ir jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija.
įvairios
Ambrazevičius, Rytis, sud. (2016). Oi tu žirge žirge. Pasidainavimo vakaro dainos. Skamba skamba kankliai. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras. [dainynas]

Ambrazevičius, Rytis, sud. (2015). Pasidainavimo vakaro dainos. Skamba skamba kankliai. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras. [dainynas]

Ambrazevičius, Rytis, sud. (2014). Padainiūsu dainiuškeli. Pasidainavimo vakaro dainos. Skamba skamba kankliai. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras. [dainynas]

Ambrazevičius, Rytis, sud. (2010). Lietuvos broliai į vainą jojo. Pasidainavimo vakaro dainos. Skamba skamba kankliai. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras. [dainynas]

Ambrazevičius, Rytis, sud. (2008). Skambiausios festivalio dainos. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras. [dainynas]

Ambrazevičius, Rytis, sud. (1996). BALTICA'96. Tarptautinis folkloro festivalis. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras.

Ambrazevičius, Rytis, ed. (1994). Lithuanian roots. An overview of Lithuanian traditional culture. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, Vilspa.
Internetinė versija

Ambrazevičius, Rytis, sud. (1989,.. 1994). Skamba skamba kankliai. Vilnius. [dainynai]

Ambrazevičius, Rytis, ir Jūratė Šemetaitė, sud. (1990). Motulei. Vilnius. [dainynas]