studentams
English

Pradžia

CV
Knygos
Straipsniai
Pranešimai
Garso publikacijos
Muzikavimai
Kita


Studentams

Absurdynas
Elektrofizikos pagrindai
Etnomuzikologijos įvadas
Kognityvinė muzikos psichologija
Kalbos akustika
Muzikos akustika (KTU)
Muzikos akustika (LMTA)
Musical acoustics (LAMT)
Akustiniai muzikos tyrimo metodai
Statistiniai metodai muzikologijoje